Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze websites en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt voor het samenstellen van namenlijsten, instructieverklaringen, aanmaken van verkeersregelaarspassen en het vervaardigen van aanstellingsbesluiten.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard, zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ook gebruiken wij deze gegevens bij het uitvoeren van technische ondersteuning en optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij willen informeren over nieuws van onze stichting. Uw e-mailadres wordt geautomatiseerd gebruikt zonder inzage door onze medewerkers. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het adressenbestand wordt alleen gebruikt voor het versturen van onze nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te bewaren en voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met de stichting heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u via uw accountinstellingen uw gegevens wijzigen. Ook kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.